Contacte

Dret d’informació

Als efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal Pirates de Catalunya us informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Pirates de Catalunya, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d’informació que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic. L’abans esmentat fitxer ha estat inscrit en l’Agència de Protecció de Dades.

Finalitat

Les dades que vostè facilita a Pirates de Catalunya tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud i facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti.

Consentiment de l’usuari

L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades per a afers exclusivament interns del partit. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix.

Dret d’accés

Podreu exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la vostra major comoditat, també podreu exercir els drets abans esmentats adreçant-vos a l’adreça de correu electrònic lopd@pirata.cat. El lloc web del partit no utilitza tècniques de “Spamming”, ni tampoc queden enregistrats els usuaris pel simple fet de visitar-lo. Pirates de Catalunya tan sols tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic o omplenant algun formulari.

Seguretat

Pirates de Catalunya manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a Pirates de Catalunya, sense perjudici d’informar-vos que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic partit@pirates.cat.

Pg. d'Urrutia, 125
08042Barcelona

Twitter
@partit_pirata

Facebook
pirata.cat